Činnost firmy TEMA s.r.o. je zaměřena na:

· vývoj a výrobu přístrojů pro měření ionizujícího záření

· detekci a spektrometrii záření alfa - beta - gama a neutronů

· aplikace se scintilačními a plynovými detektory ionizujícího záření

· speciální úpravy přístrojů podle požadavků zákazníka

· jednoúčelové měřící systémy s jednoduchým ovládáním pro rutinní měření (průmyslové aplikace)      

· měřící systémy umožňující komplexní řešení s variabilními možnostmi nastavení (vědecké aplikace)

· poradenství v oblasti detekce a spektrometrie ionizujícího záření

 

 

Přístroje pro proudová měření ionizujícího záření

 

LCM310 - monitor malých proudů

· precizní měření proudové odezvy z ionizačních komor různého typu v klasickém nebo kompenzovaném provedení.

· aplikace pro měření dávky a dávkového příkonu ionizujícího záření a hustoty toku neutronů

· použití pro štěpné ionizační komory s 235U a kompenzované ionizační komory s 10B používaná pro reaktorová měření

· měření malých proudů na vysokém potenciálu (2 kV).

· široký rozsah měřených proudů (1 pA … 1 mA)

· vysoká přesnost (< 1%) a velmi rychlá odezva (1 ms)

 

Přístroje pro impulsní měření ionizujícího záření

· Detekce a spektrometrie záření s různými typy detektorů IZ (ionizační komory, proporcionální detektory, GM detektory, koronové detektory)

· Speciální aplikace pro detekci neutronů s 3He, 10B, 235U detektory

 

DA310 - multiparametrický časově-amplitudový analyzátor

· na bázi digitálního zpracování signálu (DSP) pro měření energetického spektra záření, pro zpracování signálu v reálném čase, analýzu rychlých dějů, multiparametrická měření, tvarovou a šumovou analýzu signálu, digitální koincidenční-antikoincidenční měření

 

· Tříkanálové amplitudové analyzátory

· EMK310 - třítrasové provedení pro detekci neutronů a záření gama

· JKA300 - jednotrasové provedení

 

 

Přístroje pro měření dozimetrických veličin

· GRAPE - precizní měřič příkonu prostorového dávkového ekvivalentu fotonového záření od 20 nSv/hod do  >10 Sv/h v energetickém rozsahu 40 keV až 10 MeV

· RM552GS  - přenosný měřič dávkového příkonu záření gama

· JKA300n  - měřič dávkového ekvivalentu neutronů s Bonnerovou sférou 10“ 

 

Aplikace s plynovými detektory neutronů

· štěpné ionizační komory, kompenzované ionizační komory

· proporcionální 3He, 10B, koronové 10B

 

Aplikace se scintilačními sondami

· detektory NaI/Tl, CsI, BGO, ZnS

· plastickým scintilátorem

· detektory neutronů 6LiI(Eu)

· v provedení pro vysoké rozlišení nebo vysoké četnosti,

· s aktivním děličem pro vysoké četnosti

· v  pulsním nebo proudovém zapojení

· s uzemněnou anodou nebo katodou

· s různými typy scintilátorů - NaI/Tl, CsI, BGO, ZnS, plastickým scintilátorem

· s různými typy fotonásobičů

TEMA - Technika pro měření a automatizaci s.r.o.

 

Tehovská 1290/64, 100 00 Praha 10                                                                     tel.:           +420 274 783 374

Czech republic                                                                                                          fax.:           +420 274 783 374

IČO: 63671841                                                                                                         e-mail:      temasro@tiscali.cz

DIČ: CZ-63671841